Mažosios Lietuvos
enciklopedija

malkos papročiuose

tikėjimai ir papročiai, susiję su malkomis.

málkos papročiuosè. Tikėta, kad Kūčių dieną parsivežus nors vieną vežimą malkų, visus metus gerai seksis darbai. Tarpušvenčiu, Kūčių vakarą, nuo Didžiojo ketvirtadienio, per Velykas ir kitas šventes nelaužydavo balanų, neskaldydavo malkų, kad neužrūstintų Perkūno, kad gyvuliai ragų nesusilaužytų. Pavalgiusios Kūčių vakarienę mergaitės bėgdavo basos į lauką malkų parsinešti. Įnešusios į vidų skaičiuodavo. Jei porinis skaičius, ištekės. Geriausia, kad malkos būtų vogtos (iš svetimos pastogės paimtos). Iš pavogtų malkų Kūčių vakarą mergaitės prie lovos darydavo tiltą. Manydavo, kad susapnuos tuo tiltu einantį savo išrinktąjį. Tikėta, kad: Didįjį ketvirtadienį eidamas malkų vogti paukščių kiaušinių rasi; Jei krosnį tądien iškūrensi, visus metus laimingas būsi; Jei malkos degdamos spragsi – lauk svečių, jei cypia – kenčia atgailaujanti vėlė.

Rimantas Balsys