Mažosios Lietuvos
enciklopedija

malda

trumposios namų pamaldos.

maldà, taip Klaipėdos apskrityje XX a. pradžioje vadindavo trumpąsias namų pamaldas. Kiekvienuose namuose melstasi kas rytą ir kas vakarą. Malda susidėdavo iš 3 dalių: giesmė (visi giedodavo), tėvas iš šventos knygos skaitė maldą, giesmė (vėl visi giedodavo). Šeimos tėvui garsiai sakant maldą ar kiekvienam tyliai meldžiantis, buvo įprasta pasiklaupti. Malda būtinai būdavo subatos (šeštadienio) vakare, šventos dienos (sekmadienio) rytą ir vakarą. Darbo dienomis melstasi, jei nebūdavo kokių skubių darbų.

Martin Tydecks