Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maksas Reinkė

XX a. lietuvių mokytojas.

Renkė Maksas 1907 III 31Žardviečiuose (Šilutės aps.) 1993 VII 29Adelaidėje (Australija), mokytojas. Oto Reinkės brolis. Baigė Tauragės gimnaziją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete vokiečių kalbą. 1936 universitetą baigęs pradėjo dirbti Klaipėdoje Pedagoginio instituto besikuriančioje pavyzdinėje mokykloje vedėju, vėliau Spartesniojoje mokykloje. 1939 vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą persikelė į Ukmergę, dirbo mokytojų seminarijoje, 1942 – Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Austriją, dirbo lietuvių tremtinių mokykloje. Į Australiją atvyko 1949, Adelaidėje 10 metų vadovavo lietuvių sekmadieninei mokyklai, aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje.

Jurgis Reisgys

MLFA