Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Makonai, 1

Didieji Makonai, kaimas Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje, Osininkų valsčiuje.

Makonai, 1, Didieji Makonai (vok. Groß Makohnen, 1938 Mühlenkreuz), kaimas Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje, Osininkų valsčiuje; 19 km į pietus nuo Gastų, 6 km į šiaurės vakarus nuo Skaisgirių, Osos upės dešiniajame krante. Kūrimosi metais Makonuose gyveno vien lietuvininkai. XIX a. pradžioje laisvųjų ūkininkų kaime (kartu su Mažaisiais Makonais) buvo 111 gyventojų, 16 sodybų. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime buvo 116 gyventojų 32 sodybose. Makonai valdė 385 margus ir 4 rykštes žemės. Vaikai lankė mokyklą Lydimaičiuose. 1899 prie Makonų prijungti Marglaukiai. Prie Makonų nutiestas plentas Skaisgiriai–Kaukėnai. 1905 lietuviai sudarė 25% gyventojų. XX a. pradžioje abipus plento buvo keliolika viensėdžių – įvairaus dydžio sodybų. Veikė 2 vėjo malūnai. 1939 buvo 229 gyventojai. Sovietmečiu kaimas suniokotas. Apylinkės kaimų liekanos vadinamos bendru Ochotnoje vardu. Vietovardis sietinas su liet. makonė – purvynė (žemi drėgni plotai prie Osos upės).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas