Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Magaičiai

Mogaičiai, dvaras Semboje, Fischhauseno apskrityje.

Magaičiai, Mogaičiai (vok. Mogaiten, rus. Perovo), dvaras Semboje, Fischhauseno apskrityje, Pabėtų parapijoje, Vaitnikių valsčiuje, Aisulyčių seniūnijoje, 29 km į šiaurės rytus nuo Fischhauseno; 4 km į pietryčius nuo Pabėtų, 2 km į šiaurės rytus nuo Vaitnikių. Prie Magaičių aptiktas naujojo žalvario amžiaus pilkapis. Magaičiai – sena prūsų sembų gyvenvietė. Tą liudija ir apylinkių vietovardžiai: Aisulyčiai (1404 Aisoliten), Ankrainiai (1405 Anckareinen), Langėnė (1364 Langene), Radnikai (1379 Roteniten), Kupsava (1408 Kupsow). Magaičių dvaras minėtas 1527, kai jį įsigijo senosios prūsų giminės palikuonis Legienas (liet. Lėgynas). Dvarą Legienų šeima išlaikė per 14 kartų iki pat 1945. Paskutinį šeimininką Artūrą Legieną sovietai išvarė klajoti po apylinkes, su žmona jis mirė Skarlaukiuose, Labguvos apskrityje. XIX a. pradžioje dvaras valdė 70 ha ariamosios žemės, 30 ha karpių tvenkinių, 100 ha miško. Tame miške (vadintas Skardelies – Skardelys) medžiota stirnos, briedžiai ir elniai. 1939 Aisulyčių seniūnija valdė 1238 ha ir turėjo 354 gyventojus (Magaičiuose, Aisulyčiuose, Ankrainiuose, Radnikuose ir kitur). Sovietmečiu sunaikinta – 1994 nieko nebuvo. Vietovardis asmenvardinės kilmės iš prūs. pvd. *Mag-ait (: prūs. Mag-e), plg. dar liet. pavardę Magys, Mag-enis.

Vilius Pėteraitis