Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Macutkiemis, 2

Mažučiai, kaimas Geldapės apskrityje, Žydkiemio parapijoje, Kalvaičių valsčiuje.

Macùtkiemis, 2 , Mažučiai (vok. Matzutkehmen, Littauisch Matzuschen, Littauisch Matzutkehmen, 1939 Wellenhausen), kaimas Geldapės apskrityje, Žydkiemio parapijoje, Kalvaičių valsčiuje, Vištyčio ežero pietvakariniame krante; 37 km į šiaurės rytus nuo Geldapės; 5,5 km į pietus nuo Kalvaičių, 6 km į šiaurę nuo Žydkiemio. Piečiau Macutkiemio kyla aukštumos. XVIII a. kaime gyveno vien lietuvininkai (tą liudija ir tuometinis vardas lietuviškasis Macutkiemis). XIX a. pradžioje ūkininkų kaime ir vandens malūne buvo 87 gyventojai 13 sodybų. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime 79 sodybose buvo 238 gyventojai. Macutkiemis valdė 1864 margus ir 2 rykštes žemės. Veikė mokykla. XIX a. pabaigoje kaimo žemių vakariniu pakraščiu nutiestas geležinkelis Žydkiemis–Tolminkiemis. XX a. pradžioje buvo kaimo branduolys paežerėje (keliolika įvairaus dydžio sodybų) bei keliolika viensėdžių aplink. 3 km į vakarus buvo Kuikių geležinkelio stotelė. 1939 buvo 190 gyventojų (daugiausia ūkininkų ir žvejų). Sovietmečiu viskas sunaikinta, kaimo žemės apaugo mišku.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas