Mažosios Lietuvos
enciklopedija

M. Gennies

Genys, Karaliaučiaus miesto vidaus misijos misionierius.

Gennies M. (Genỹs), Karaliaučiaus miesto vidaus misijos misionierius. Tai liudija antspaudas be rėmelio XIX a. pabaigos lietuviškoje knygoje Gennies / Stadtmisionar / Königsberg i. Pr.

Algirdas Žemaitaitis