Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lynininkai

lynų gamintojai.

lýnininkai gamindavo lynus laivams ir kitiems poreikiams. Klestint jūrų prekybai, Klaipėdoje kūrėsi virvininkai, lynininkai, vinių ir inkarų kalviai. 1745 XI 30 išduota privilegija lynininkams, 1752 VII 25 du virvininkai ir lynininkas gavo leidimą įkurti sueitinį cechą. 1782 Klaipėdoje buvo 10 lynų meistrų. 1783 II 21 lynininkai gavo atskirą privilegiją, kurioje sakoma, kad jie dirbsią juodus darbus – dervuosią lynus ir virves, o virvininkai – baltus. 1787 įkurta lynų vijykla Fagerlundo lynų kelias. 1857 Klaipėdoje veikė 14 lynininkų ir virvininkų dirbtuvių, bures siuvo 7 burių siuvėjai, laivų statytojai turėjo 165 pameistrius.

L: Baltijos laivų statykla. Klaipėda, 2002, p. 19, 29.