Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lydimai

žemdirbystei paruošti plotai.

lýdimai, žemdirbystei paruošti plotai. Naujiems gyventojams kuriantis per karus su kryžiuočiais ištuštėjusiuose Mažosios Lietuvos plotuose, iš sužėlusių krūmynų bei miškų tekdavo atsikovoti žemės ūkiui tinkamus sklypus. Tokių sklypų – lydimų – augaliją iškirsdavo, vėliau išdžiūvusią padegdavo. Ugnis išvalydavo árti tinkamas vietas, pelenai patręšdavo dirvą. Tą senovinį žemdirbystės būdą primena vietovardžiai – krašto naujakurių palikimas.

Martynas Purvinas