Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lydeka tautosakoje

lydekos vaizdinys Pamario krašto sakytinėje tautosakoje, dainose ir raudose.

lydekà tautósakoje. Klaipėdos apskrityje jaunas merginas ar moteris pagirdavo: ana mok sukties kaip lydeka (t. y. labai mikli ir apsukri). Pamario krašto dainose ir raudose su lydeka ar vandens paukščiais lyginama tik mergina (dažniausiai našlaitė): Motinėle mano, glausk prie šalelės, kaip lydeką prie šaltos lytelės. Lydekos įvaizdis neatsiejamas nuo vandens. Šitaip poetiškai įprasminamas vedybų (virtimas žuvimi, paukščiu; perėjimu už vandens) virsmas: O, kad mudu eisiv per Minijės tiltą, Mudu parsiversav marga lydekėle. Lydeka labai populiarus tikėjimų bei smulkiosios tautosakos vaizdinys, pvz., Kad lydeka išsikelia į viršų, bus lietaus; Lydeka nerštan – jautis raistan (kai lydeka ima neršti, jautis gali priėsti žolės); Per Juozapą lydeka uodega ledą pramuša; Tam ir lydeka prūde, kad karosas nesnaustų; Juoda lydekėlė po žalia gul perynėle (dalgis po šienu).

Rimantas Balsys

Martin Tydecks