Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lumpė

upė Pagėgių apskrityje, Gėgės baseine, Piktupės kairysis intakas.

Lumpė (vok. Lompe), upė Pagėgių apskrityje, Gėgės baseine, Piktupės kairysis intakas. Ilgis 14 km, baseino plotas 29,6 km2. Lumpė išteka į rytus nuo Bitėnų, teka į šiaurės vakarus pro Jogaudus, Palumpius, pasuka į vakarus pro Lumpėnus, Strazdelius ir ties Piktupėnais įteka į Piktupę, 4,6 km nuo jos žiočių. Visa vaga sureguliuota, vagos plotis 6–8 m, gylis 1,2–2 m. Lumpė minima kryžiuočių kelių aprašuose kaip Lumpe, 1735 žemėlapyje Lump. Pavadinimas sietinas su liet. l(i)umpa „liūnas“. Plg. albanų lum „upė“, gr. λυμα „purvas“. Lumpės žemupys senovėje driekėsi drėgna įduba – pelkynais.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys