Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lūja, 2

upelis Geldapės apskrityje, Blindės kairysis intakas.

Lūjà, 2 (vok. Loye), upelis Geldapės apskrityje, Blindės kairysis intakas. Upėvardis yra probaltiškos lō-, lū- šaknies, reiškiančios liūnas, lūgas, klampynė; plg. liet. lūgas – upės užliejama duobė, vieta, liūnas ir ilyrų lugas – pelkė.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys