Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ludwig Erlichshausen

Liudvigas Erlichshauzenas, XV a. Kryžiuočių ordino didysis magistras.

Erlichshausen Ludwig (Liudvigas Érlichshauzenas), Kryžiuočių ordino didysis magistras (1450–1467). Didžiojo magistro Konrado Erlichshauseno pusbrolis. Nepatyręs jaunas valdovas nesėkmingai kovojo su Prūsijos sąjunga. Paramos kreipėsi į Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Kazimierą Jogailaitį. Tačiau Prūsijos sąjunga jam pasiūlė Prūsiją paimti globon. Lenkija paskelbė Ordinui karą, trukusį 13 metų (1453–1466). Kryžiuočiai lenkams pardavė savo sostinę Marienburgą, ir Erlichshausenas turėjo bėgti į Karaliaučių, 1457 tapusį naująja Kryžiuočių ordino sostine. 1466 X 19 Torunės taikos sutartimi perleido Lenkijai žemes prie Vyslos žemupio ir Varmę, o pats Ordinas tapo Lenkijos vasalu. Lietuvos didikai, kovodami su Lenkijos ponais dėl atplėštos nuo Lietuvos Podolės, nepasinaudojo Kazimiero siūlymu atgauti Prūsijos dalį prie Nemuno žemupio ir Lietuvos valstybei gauti išėjimą į Baltijos jūrą. Tik žemaičiai per tą karą nutraukė kryžiuočių susisiekimą su Livonija, buvo užėmę Klaipėdą; tačiau oficialiai tarp Lietuvos ir Kryžiuočių ordino buvo taika.

LE