Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lubinėliai

kaimas Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje.

Lubinliai (vok. Lubenöhlen, Lubinehlen, 1938 Lubenwalde, rus. Illovaiskoje), kaimas Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje; 5 km į šiaurę nuo Lazdynų, prie vieškelio Lazdynai–Trapėnai, piečiau Trapėnų girios – iškirstame miško plote. 1625 minėti Lubenelen, Lubenehlen, Lubinehlen. XIX a. pradžioje ūkininkų kaime buvo 28 gyventojai 6 sodybose. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime buvo 58 gyventojai 18 sodybų. Lubinėliai valdė 564 margus ir 100 rykščių žemės, laikė 20 arklių, 32 galvijus, 27 avis, 9 kiaules. Vaikai lankė Juknaičių mokyklą. XX a. pradžioje prie vieškelio buvo įvairaus dydžio 4 sodybos, Lubinėlių girininkijos sodyba, piečiau – 1 sodyba Mažuosiuose Lubinėliuose (vok. Kleinluben). Sovietmečiu Lubinėliai suniokoti. Kelių apylinkės gyvenviečių liekanos vadinamos bendru Illovaiskoje vardu.

Martynas Purvinas