Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lubėnai, 1

Liubėnai, Senieji Lubėnai, kaimas Ragainės apskrityje, Trapėnų parapijoje.

Lubnai, 1, Liubnai, Senieji Lubėnai (vok. Alt Lubönen, 1938 Friedenswalde, rus. Ozernoje), kaimas Ragainės apskrityje, Trapėnų parapijoje, 8 km į rytus nuo Trapėnų, Nemuno kairiajame krante. Žinomi archeologiniai radiniai liudija senąjį gyvenimą palei Nemuną. XIX a. pradžioje žemdirbių kaime buvo 72 gyventojai 12 sodybų. XIX a. viduryje laisvųjų ir šatulinių ūkininkų kaime buvo 229 gyventojai 58 sodybose. Lubėnai valdė 1338 margus ir 59 rykštes žemės, laikė 53 arklius, 108 galvijus, 100 avių, 85 kiaules. Kaime kiek verstasi amatais, buvo sava mokykla. XX a. pradžioje Nemuno slėnio šlaite buvo kelių vidutinių sodybų kaimas prie upelio (Nemuno kairiojo intako). Piečiau (Lubėnų girios šiauriniame pakraštyje) kūrėsi keli vienkiemiai, pro juos pamiške ėjo naujasis kelias Trapėnai–Šilėnai į pasienį ir muitinę. 1905 buvo 278 gyventojai (iš jų 44% lietuvių). Sovietmečiu Lubėnai suniokoti – 1994 tebuvo 2 sodybos, dalis kaimo žemių apžėlė krūmais ir mišku.

Martynas Purvinas