Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lopaičiai

XX a. lietuvininkų giminė.

Lopaičia, lietuvininkų giminė. Mokytojas Jurgis Lopaitis mirė 1901 ar 1902 Ragainėje. Jo brolio vaikaitis Juozas Lopaitis (1923 Stalupėnuose–1985 ten pat) su tėvais sovietmečiu ištremtas į Sibirą, 10 metų dirbo Vorkutos anglies kasyklose. Ten susitiko su Marija Žukauskaite (g. 1928 Šiaulaičiuose prie Šiaulėnų). Ji buvo tremiama į Kolymą, Magadaną. Vorkutoje su kitais Vasario 16-osios proga iškėlė trispalves. Susituokę Vorkutoje M. ir J. Lopaičiai iš tremties grįžo į Didžiąją Lietuvą, bet ten negalėjo gyventi (sovietų valdžia jų neregistravo, neleido apsistoti). Lopaičių šeima išvyko į Šiaurės Kaukazą. Tik 1985 galėjo grįžti į Stalupėnus, kur Juozas netrukus mirė. Lopaičių giminė iš Mažosios Lietuvos išsibarsčiusi po visą pasaulį – dabar Lopaičių palikuonys gyvena Vokietijoje, buvusioje SSRS.

Marija Purvinienė