Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Londono (Kanada) Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija

išeivijos lietuvių organizacija.

Lòndono (Kanada) Mažõsios Lietuvõs Bičiùlių draugijà. Įsteigta 1954, turėjo 20 narių, pirmininkas E. F. Daniliūnas.

Algirdas Žemaitaitis