Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liubavo svita

žemės gelmių sluoksniai.

Liubãvo svità, žemės gelmių sluoksniai. Išskirta A. Grigelio 1975 Pietų Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte apatiniame pliocene. Stratotipas – Kalvarijos-2 gręžinys 114,1–170,45 m gylyje. Karaliaučiaus krašto vakarinėje dalyje Liubavo svitoje glūdi glaukonitiniai kvarciniai smėliai ir aleuritai, silicitų tarpsluoksniai. Storis siekia 60 m. XIX–XX a. publikacijose Liubavo svita atitinka apatinę pilkojo priemolio dalį. Priklauso glaukonitinei karbonatinei formacijai.

Vladas Katinas