Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Littuania“

Karaliaučiaus universiteto studentų draugija.

„Littuania“, Karaliaučiaus universiteto studentų draugija, įsteigta 1820. Gal veikė ir anksčiau, nes 1913 minėta 100 metų (?) sukaktis. 1829 ji tapo studentų korporacija su savomis tradicijomis (jos nariai turėjo prisiekti korporacijos vėliavai, nešioti jos uniforminę kepurę ir spalvas, paklusti įstatams). Ji turėjo įsiregistruoti universiteto Senate. Jos vėliavoje buvo įrašyta: Littuania in aeternum [Lietuva amžinai], herbe: Durate et vosmet servate secundis [Išsilaikyk ir padėk kitam]. Korporacijos motto: Littuania, dir gehörʼ ich [Lietuva, aš Tau priklausau]. Jai priklausė studentai iš Tilžės, Ragainės, Karaliaučiaus ir kitų apylinkių (lietuvininkai, vokiečiai ir kiti, kilę iš Mažosios Lietuvos). Jie vadinti littuanais. Audringais 1848 „Littuania“ suskilo į dvi šakas: viena pasivadino Silberlithauer (Sidabrinis lietuvis) ir uždaryta 1866, o kita – Tuchlittauer (Gelumbės, milo lietuvis). Ši 1894 susijungė su nauja organizacija Koesner S.C. Verband, kurią 1935 uždarė naciai. Lietuvių studentų organizacija savo simboliais buvo pasirinkusi žalią–baltą–raudoną spalvas. 1954 minint 125-ąsias „Littuania“ metines, Hamburge (Vakarų Vokietija) įvyko suvažiavimas, kuriame dalyvavo susivieniję į Corps Albertina [Albertinos korporacija, pagal Karaliaučiaus universiteto lotynišką pavadinimą] buvusieji Karaliaučiaus baltai, Hansa organizacijos ir Littauer draugijos nariai. Naujoji organizacija siekė išlaikyti savo aukštosios mokyklos ir Rytprūsių tėviškės atminimą, tęsti 3 buvusių korporacijų tradicijas. Naujajame susivienijime netrūko ir vokiškai nusiteikusiųjų. Išeivių Lietuvių Akademinė korporacija Romuva Melbourne (Australija) palaikė ryšius su likusiu „Littuania“ nariu dr. Passaueriu, 1983 gavo dovanų šventinę taurę. Romuvos susirinkimų patalpose kabėjo „Littuania“ herbo atvaizdas. Per metines šventes ten „Littuania“ simboliškai sveikinta.

L: Das Ostpreussenblatt, 1954 III 13.

Jurgis Zaikauskas

MLFA

Iliustracija: Senieji „Littuania“ nariai – littuanai, 1913 / Iš Jurgio Žalkausko albumo

Iliustracija: Karaliaučiaus universiteto studentų draugijos „Littuania“ nario uniforminė kepurė, iki 1935 / Iš MLEA

Iliustracija: „Littuania“ herbas, kabėjęs Lietuvių akademinės korporacijos „Romuva“ Melbourne (Australija) susirinkimų patalpose, 1983 / Iš Jurgio Žalkausko albumo