Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liškava

dvaras ir kaimas Vėluvos apskrityje, Tepliavos parapijoje, Kuglaukių valsčiuje.

Liškavà (vok. Lischkau, rus. Jastrebki), dvaras ir kaimas Vėluvos apskrityje, Tepliavos parapijoje, Kuglaukių valsčiuje; 6,5 km į šiaurę nuo Tepliavos, prie plento Tepliava–Labguva, Deimės upės kairiajame krante. Minėta 1397 Lyskow, Liskaw, 1405 Liskouwe. XX a. pražioje paplentėje buvo nedidelė dvaro sodyba, pora stambių sodybų bei darbininkų sodybėlės. Liškava valdė 183 ha žemės (iš jų 152 ha ariamosios), laikė 24 arklius, 100 galvijų (iš jų 60 melžiamų karvių), 25 kiaules. Sovietmečiu Liškava sunaikinta.

Martynas Purvinas