Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lischke, die, 1

prūsicizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje.

Lischke, die, 1, prūsicizmas vokiečių rytprūsiečių šnekta minint Kryžiuočių ordino įsigalėjimą Prūsoje. Tada kurtos Lischken – kryžiuočių postovio vietos, karinės stovyklos prie Ordino pilių, ilgainiui virtusios gyvenvietėmis. Žodis iš prūsų kalbos liscis, liskis (guolis; gulykla; (karinė) stovykla; karių sustojimo vieta). Žodis išlikęs vietovaržiuose, plg. 1331 Kaukaliscis (Kauko guolis, kinis), Semboje vietovė Liska, Liška (vok. Liskaschaaken), Liškava, dvaras Vėluvos apskrityje (vok. Lischkau < 1397 Liskaw) ir kituose. Dar plg. jotvingių palikuonių vietovardį Liškiava < Lisk-ava (Alytaus r.).

Vilius Pėteraitis