Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Linkūnai, 2

Kulmiškiai, dvaras ir kaimas Pakalnės apskrityje, Gastų parapijoje.

Linknai, 2, Kulmiškiai (vok. Köllmische Linkuhnen), dvaras ir kaimas Pakalnės apskrityje, Gastų parapijoje; 3,5 km į šiaurės rytus nuo Gastų, 3 km į vakarus nuo Linkūnų kilmingojo dvaro (Linkūnai, 1). Įkurtas žemesnėse vietose, įvairiai kito amžių bėgyje. Valdų pietiniame pakraštyje prie senojo vieškelio Tilžė–Gastos buvo senoji karčema Dammkrug. Tarp jos ir dvaro dėstėsi kaimo viensėdžiai. XIX a. pradžioje kulmiškajame dvare (bei karčemoje ir 2 vėjo malūnų sodybose) buvo 89 gyventojai 18 sodybų. XIX a. pradžioje kulmiškajame kaime (vok. Hinter-Linkuhnen) buvo 20 gyventojų 4 sodybose. XIX a. viduryje kulmiškajame kaime (su karčema Dammkrug) buvo 86 gyventojai 29 sodybose. Linkūnai valdė 1010 margų ir 159 rykštes žemės, laikė 62 arklius, 95 galvijus, 19 avių ir 22 kiaules. Vaikai lankė mokyklą Grüneberge. Tarp karčemos ir kulmiškojo dvaro sodybos nutiestas geležinkelis Tilžė–Labguva. Nuo Linkūnų stotelės pietų link pro Baltrušaičius, Didbalius ir Noragėlius ėjo Linkūnų sausinamasis griovys (vok. Linkuhner Kanal) į Šnekės upės ištakas. XX a. pradžioje buvo nedidelė dvaro sodybėlė ir keli viensėdžiai. Tada dvaras valdė 83 ha žemės (iš jų 50 ha ariamosios, 5 ha pievų), laikė 25 arklius, 70 galvijų (iš jų 40 melžiamų karvių), 2 avis, 40 kiaulių. Iki 1904 dvarininkas buvo Kilutis. 1905 buvo 89 gyventojai. Sovietmečiu viskas sunaikinta. Vietovardis asmenvardinės kilmės iš pavardės Linkūnas, plg. Linkūnaitis (pavardė Šakių ir Vilkaviškio apskrityse – Paprūsėje).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas