Mažosios Lietuvos
enciklopedija

linkėjimai

tradicinės etiketo formulės, sakomos reiškiant mandagumą, gerus norus ir jausmus.

linkjimai, tradicinės etiketo formulės, sakomos reiškiant mandagumą, gerus norus ir jausmus. Linkima laimės, sveikatos, derlingų metų, sėkmės darbuose, soties valgantiesiems ir kita. Seniausių l.inkėjimų pavyzdžių užrašyta Mažojoje Lietuvoje, XVII–XVIII a. žodynuose. Eidami pro dirbančiuosius lietuvininkai linkėdavo: Dieve padėk!, Dieve duok giliukį! Rugių sėjėjams sakydavo: Kad Dievs prie rankos rugius prineštų! Valgantiesiems sakyta: Kad Dievs paskalsintų, atsisveikinant ar minint trečią asmenį – Kad Dievs sveikatos nepavydėtų!, Kad Dievs sveikatą duotų!, laidojant ar minint mirusįjį – Kad linksmas danguj būtų! Linkėjimai buvo perduodami per tarpininką, pvz., Duok šimtą labų dienelių, duok šimtą labų naktelių! Už linkėjimus buvo padėkojama. Būta humoristinių atsakymų. Ateiviui palinkėjus soties, jam atsakoma: Sėskis, namie privalgysi.

L: Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. V., 1956; Lietuvių tautosaka. 5 tomas. V., 1968.

Kazys Grigas