Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Linkava

dvaras ir kaimas Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Girmavos parapijoje.

Linkavà (vok. Linkau, rus. Tichorečenskoje), dvaras ir kaimas Semboje, Žuvininkų apskrityje, Girmavos parapijoje, Gudenyčių valsčiuje, 8 km į šiaurės rytus nuo Žuvininkų. XVIII a. buvo svarbiausia apylinkių gyvenvietė. XIX a. viduryje kilmingajame kaime bei dvare buvo 103 gyventojai 8 sodybose. Gretimame kilmingajame Linkavos palivarke (šis priklausė kilmingajam Polėnų dvarui) buvo 36 gyventojai 2 sodybose. XX a. pradžioje tarp kalnų greta stovėjo 2 dvarų sodybos – pietvakariuose mažesnė, šiaurės rytuose didesnė. Greta pastarosios buvo kelios darbininkų sodybos. Sovietmečiu nuardyta piečiau Linkavos ėjusi geležinkelio linija Fischhausenas–Marienhofas.

Martynas Purvinas