Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lindikai, 5

kaimas ir dvaras Ragainės apskrityje, Būdviečių parapijoje

Lindkai, 5 (vok. Lindicken, rus. Kaštanovka), kaimas ir dvaras Ragainės apskrityje, Būdviečių parapijoje, 2 km į rytus nuo Būdviečių, prie vieškelio Būdviečiai–Būdupėnai. XIX a. pradžioje šatulinių kulmiškių kaime buvo 22 gyventojai 6 sodybose. XIX a. viduryje šatulinių ir laisvųjų ūkininkų kaime buvo 36 gyventojai 14 sodybų. Kaimas valdė 595 margus ir 64 rykštes žemės, laikė 11 arklių, 29 galvijus, 32 avis, 13 kiaulių. Vaikai lankė mokyklą Lindikuose. 1905 buvo 57 gyventojai. XX a. pradžioje buvo didelė sodyba pavieškelėje su darbininkų sodybėlėmis greta, keli viensėdžiai šiauriau. Sovietmečiu viskas sunaikinta – 1994 nieko nebuvo.

Martynas Purvinas