Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos darbininkų politinė organizacija.

Lietuvõs socialdemokrãtų pártija, Lietuvos darbininkų partija. Minėta Tilžės–Lankos (Pakalnės) rinkimų apskrities rinkimuose į 1898–1903 Vokietijos reichstagą. Leido laikraštį Lietuvos darbininkas. Jos kandidatu tada buvo Reinkė (darbininkas iš Tilžės), surinkęs 430 balsų nebuvo išrinktas. Lietuvos socialdemokratų partija neturėjo didesnės įtakos Mažojoje Lietuvoje.

Algirdas Antanas Gliožaitis