Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos santarvės draugija

Litauische Friedensgesellschaft, labdarybės visuomeninė organizacija.

Lietuvõs sántarvės draugijà (vok. Litauische Friedensgesellschaft), labdarybės visuomeninė organizacija. Veikė 1816–1914(?) Mažojoje Lietuvoje ir Mozūrijoje. Centras Gumbinėje. Įkūrė ir vadovavo mokytojai, dvasininkai, tarnautojai. 1817 buvo 403, 1823 – 336, 1833 – 197 nariai. Turėjo atstovybes įvairiuose miestuose, organizacijai vadovavo valdyba. Teikė materialinę paramą (paskyrė apie 20 stipendijų, knygų, drabužių, rašymo priemonių) gimnazistams ir Karaliaučiaus universiteto studentams, kilusiems iš Mažosios Lietuvos ir Mozūrijos. Kasmetines veiklos ataskaitas skelbė Gumbinės apygardos informaciniame laikraštyje Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Gumbinnen [Gumbinės karališkosios valdžios žinios]. XIX a. pabaigoje jos narių labai sumažėjo, veikla sumenko.

Domas Kaunas