Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos konserwatywų partija

politinė organizacija.

Lietuvõs konserwatỹwų pártija. Steigėjas – vokiečių konservatorius, Tilžės gimnazijos mokytojas Kuršaitis. Lietuvos konservatyvų partija siekė padėti vokiečiams konservatoriams rinkimuose į 1898–1903 Prūsijos landtagą (Karalijos seimą) Tilžės–Lankos (Pakalnės) rinkimų apskrityje. Savo idėjas skleidė laikraštyje Lietuvos paslas. Talkinant kunigui Kuršaičiui, Lietuvos konservatyvų partija agitavo prieš lietuvius kandidatus. Didesnio pasisekimo ir įtakos partija neturėjo.

Algirdas Antanas Gliožaitis