Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos centrinė žemės ūkio draugija Įsrutyje

profesinė draugija, įkurta 1821.

Lietuvõs centrnė žẽmės kio draugijà Įsrutyjè, nuo 1858 Lietuvos ir Mozūrijos centrinė žemės ūkio draugija, profesinė draugija. Įkurta 1821. Vienijo krašto ūkininkus. Iš valdžios teikiamos paramos ir draugijos narių įnašų įsteigta centrinė biblioteka bei vietinių skyrių bibliotekėlių tinklas. Per jas Lietuvos centrinė žemės ūkio draugijos Įsrutyje nariams ir jų šeimoms skleistos profesinės (žemės ūkio, gamtos mokslo), kultūros, kitų sričių žinios, propaguota grožinė literatūra. Skaitytojams informuoti draugija 1858 išleido gerai metodiškai parengtą katalogą. Per metus draugija įsigydavo apie 200–300 spaudinių. XIX a. pabaigoje knygoms pirkti skirta vidutiniškai 300 markių per metus. 1888 Lietuvos centrinė žemės ūkio draugija Įsrutyje turėjo 4000 egzempliorių spaudinių fondą. Veikla nutrūko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui.