Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių kultūros draugija Karaliaučiuje (LKD)

savarankiška visuomenės organizacija prie Karaliaučiaus Kultūros fondo, įkurta 1989.

Lietùvių kultros draugijà Karaliáučiuje (LKD). Užregistruota miesto Vykdomajame komitete kaip savarankiška visuomenės organizacija prie Karaliaučiaus Kultūros fondo 1989 II 14. Bandymai įkurti kokią nors lietuvių bendriją Karaliaučiuje iki tol buvo nesėkmingi. LKD kurti pradėjo 3 žmonės (Egidijus Trimonis, Algimantas Savickas ir V. Vėgėlė), parėmė Karaliaučiaus kultūros fondo pirmininkas rašytojas J. Ivanovas. Siekta surasti ir įtraukti į kultūros ir visuomenės veiklą Karaliaučiuje gyvenančius lietuvius, kurie dėl sovietinės valdžios trukdymų nelabai noriai stojo į draugijos gretas. 1989 pavasarį jau veikė iniciatyvinės grupės 11 žmonių komitetas: pirmininkas E. Trimonis, jo pavaduotojai A. Savickas ir M. Rimeikis, sekretorius E. Čajauskas, iždininkė L. Gudonytė. Jis siekė parengti LKD įstatus, programą ir plėtoti lietuvių veiklą Karaliaučiaus mieste ir srityje. Rengti draugijos narių susirinkimai, plėsti ryšiai su kultūros organizacijomis, ypač mokyklomis. Lietuvos Sąjūdis skatino LKD veiklą. Karaliaučiaus kino teatre „Rodina“ rengtos iš Lietuvos atvežamų kino kronikų peržiūros ir kita. 1989 rugsėjo 13 d. pertvarkant LKD į Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenę jos valdybos pirmininku išrinktas E. Čajauskas, pavaduotoju S. Šamborskis, Karaliaučiaus miesto lietuvių draugijos pirmininku išrinktas A. Savickas.

Egidijus Trimonis