Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių buomas

senovinė Priegliaus užtvara Karaliaučiuje.

Lietùvių bùomas (vok. Litauer Baum), senovinė Priegliaus užtvara Karaliaučiuje. Ties Sakaimiu skersai upę buvo įrengta atidaroma užtvara, prie kurios XVI–XVII a. turėdavo sustoti iš Mažosios ir Didžiosios Lietuvos Priegliumi į Karaliaučių plaukiantys laivai bei sieliai. Ties Lietuvių buomu rinkti muito mokesčiai, ten apsistodavo lietuviai laivininkai, 1544 minėta lietuviška pirtis. Tenykštėje bažnyčioje (Sakaimyje) XVII a. ir vėliau pamaldos laikytos ir lietuvių kalba. Ties Lietuvių buomu ardyti atplukdyti lietuviški sieliai. Lietuvių buomas buvo užkardų žiedo aplink miestus (vėliau gynybinių įtvirtinimų žiedo, dar Karaliaučiaus Lietuvių pylimas) dalis.

L: Boetticher A. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ospreußen. H. 7. Königsberg, 1897, S. 173; Gause F. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. Bd. 1, Köln, 1965, S. 406–408; Bd. 2, 1968, S. 413; Ost- und Westpreußen. Stuttgart, 1966, S. 102.

Jurgis Mališauskas