Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liepynai, 3

kaimas ir girininkija Pakalnės apskrityje, Jurgaičių parapijoje.

Liepýnai, 3 (vok. Lepienen, Lapienen), kaimas ir girininkija Pakalnės apskrityje, Jurgaičių parapijoje, 8 km į šiaurę nuo Skaisgirių, Wilhelmsbruch miško rytiniame pakraštyje, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo plento Skaisgiriai–Tilžė. XIX a. viduryje miško darbininkų gyvenvietėje buvo 14 gyventojų 3 sodybose. Liepynai savos žemės neturėjo, laikė 6 arklius, 15 galvijų, 14 avių ir 5 kiaules. Vaikai lankė Didžiųjų Išdagių mokyklą. XX a. pradžioje buvo girininkijos sodyba miško pakraštyje. Greta jos kūrėsi Vinkšnupėnų nausėdijos.

Martynas Purvinas