Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Levas Vladimirovas

XX a. kultūros istorikas, bibliotekininkas.

Vladmirovas Levas 1912 II 27Telšiuose 1998 II 20Vilniuje, kultūros istorikas, bibliotekininkas. Profesorius informologas (1983). 1932 baigė Šilutės Herderio gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, studijavo vokiečių ir anglų kalbą bei pedagogiką. Nuo 1948 Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius. Vladimirovo pastangomis iš SSRS bibliotekų Vilniaus universiteto bibliotekai grąžinta daugiau kaip 15 000 lietuviškų knygų. Iš Odesos bibliotekos grąžino Lietuvai Martyno Mažvydo katekizmą, vėliau ir Mikalojaus Daukšos katekizmą. Nuo 1948 (su 1964–1970 pertrauka) dėstė Vilniaus universitete, kur įsteigė bibliotekininkystės specialybę. 1964–1970 dirbo Jungtinių Tautų D. Hammarscheldo bibliotekos (Niujorke) direktoriumi. Apdovanotas LSSR valstybine premija (1981). Ldk Gedimino 3 laipsnio ordinu. Paskelbė apie 450 straipsnių, parašė monografiją Knygos istorija (1979), kurios dalis skirta Mažajai Lietuvai.

L: Mokslo riteris // Lietuvos aidas, 2002 II 26, Nr. 46; Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis, V., 1994; Kaunas D. Levas Vladimirovas. Mintijimai asmenybės tema // Knygos kultūra ir kūrėjas. V., 2009.

Iliustracija: Levas Vladimirovas