Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Letėnai

kaimas Labguvos apskrityje, Kaimės parapijoje, Naudiškių valsčiuje.

Letnai (vok. Lethenen; rus. Urožajnoje), kaimas Labguvos apskrityje, Kaimės parapijoje, Naudiškių valsčiuje, 19 km į vakarus nuo Labguvos, 3 km į vakarus nuo Naudiškių ir 1,5 km į šiaurę nuo plento ir geležinkelio Karaliaučius–Labguva. Minėti 1258 pradžioje Leythen, Leythyn, 1405 Latheynen. XIX a. pradžioje žemdirbių bei kulmiškių ūkininkų kaime buvo 134 gyventojai 11 sodybų. XIX a. pradžioje buvo senasis gatvinis-rėžinis kaimas su keliolika sodybų, susiglaudusių tankioje rikiuotėje.

Martynas Purvinas