Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leskaminis

Laškaminė, Antakminai, dvaras ir kaimas Ragainės apskrityje, Būdviečių parapijoje.

Leskaminis, Laškaminė, Antakminai (vok. Lesgewangminnen, Antackminnen, 1938 Lesgewangen; rus. Melʼničnoje), dvaras ir kaimas Ragainės apskrityje, Būdviečių parapijoje, 4 km į pietryčius nuo Būdviečių, prie Įsros upės. XVIII a. pabaigoje pro Leskaminį ėjo senasis vieškelis iš Ragainės į Lazdynus. XIX a. pradžioje kilmingajame pagrindiniame dvare (buvusiame karališkajame palivarke) buvo 112 gyventojų 10 sodybų. Tada Leskaminio laisvųjų ūkininkų kaime buvo 17 gyventojų 2 sodybose. Antakminai (vok. Antagminnen) buvo atskira gyvenvietė su 1 vandens ir 2 vėjo malūnais, joje buvo 12 gyventojų vienoje sodyboje. XIX a. viduryje dvare buvo 200 gyventojų 25 sodybose. Dvaras valdė 2548 margus ir 172 rykštes žemės, laikė 83 arklius, 92 galvijus, 101 avį, 89 kiaules. Veikė mokykla. Greta buvo karčemos, laisvosios kalvės ir kitos sodybos – savarankiška Leskaminio gyvenvietė. Joje buvo 9 gyventojai 4 sodybose. Jie valdė 77 margus ir 167 rykštes žemės, laikė 6 arklius, 14 galvijų, 10 avių, 6 kiaules. Čia užsiimta amatais. XIX a. Įsros dešiniuoju krantu nutiestas plentas Lenkviečiai–Kalveliai, o kairiuoju krantu – geležinkelis Tilžė–Stalupėnai. XX a. pradžioje Įsros dešiniuoju krantu per 2 km driekėsi 3 gyvenvietės: Leskaminis, Antakminai (vok. Antaggen), Mažasis Leskaminis. Šiuose buvo vidutinė dvaro sodyba, lentpjūvė paupyje, darbininkų sodybėlės paplentėje ties tiltu per Įsrą, pakelėje buvo keliolika viensėdžių. Leskaminio valdos tęsėsi ir kairiajame Įsruties krante – ten laukuose išsidėstė keliolika viensėdžių. 1905 buvo 170 gyventojų. Sovietmečiu didelės dvarų sodybos ir verslai sunaikinti, gyvenviečių liekanos paplentėje vadinamos Zabrodino.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Leskaminis, 2002