Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leopold Hoverbeck

Leopoldas Hoferbekas, XIX a. Rytprūsių politinis veikėjas.

Hoverbeck Leopold (Leopoldas Hòferbekas) 1822Nickelsdorfe (prie Alenšteino) 1875Gersau (Šveicarija), Rytprūsių politinis veikėjas. Kilęs iš šeimos, kuri iš Flandrijos atsikėlė į Prūsiją ir kurios pradininkas Johannas Hoverbeckas buvo Brandenburgo–Prūsijos didžiojo kurfiursto (XVII a.) patarėjas bei pasiuntinys Varšuvoje. Baigęs teisės studijas Karaliaučiuje ir Berlyne, Hoverbeckas mokėsi Žemės ūkio akademijoje Regenwalde ir tapo dvarų savininku Quetze prie Guttstadto ir Nickelsdorfe. Rytprūsiuose stengėsi tobulinti žemdirbystę, 1862 tapo Rytprūsių krašto susivienijimo direktoriumi. 1858–1870 priklausė Prūsijos atstovų rūmams. Nuo 1871 buvo Vokietijos reichstago narys.