Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leopold Anton Firmian

Leopoldas Antonas Firmijanas, XVIII a. Katalikų Bažnyčios veikėjas.

Firmian Leopold Anton (Leopoldas Antonas Frmijanas) 1679 1744, Katalikų Bažnyčios veikėjas. Nuo 1727 X 10 Zalcburgo arkivyskupas, imperatoriaus slaptasis patarėjas. Firmianas bandė atversti į katalikų tikėjimą kalnuose gyvenusius protestantus, bet nesėkmingai. 1731 X 31 paskelbė emigracijos ediktą, pagal kurį emigravo apie 22 000 Zalcburgo protestantų. Iš jų apie 16 000 Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo I kvietimu apsigyveno Mažojoje Lietuvoje. Ši kolonistų banga turėjo didelės įtakos vokietinant kraštą.

Vaclovas Bagdonavičius