Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lenkų valsčiai

Prūsijos administraciniai teritoriniai vienetai rytinių prūsų ir vakarinių sūduvių (jotvingių) žemėse.

lénkų vasčiai (polnische Ämter), iki Mozūrijos istorinės srities susidarymo XVII a. taip vadinti Prūsijos administraciniai teritoriniai vienetai rytinių prūsų ir vakarinių sūduvių (jotvingių) žemėse. Per šimtmečius jos buvo apgyvendintos kolonistais lenkais, virtusiais mozūrais.

Algirdas Matulevičius