Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lenkininkai, Didieji

Didieji Lenkininkai, bažnytkaimis Ragainės apskrityje, Raudžių valsčiuje.

Lénkininkai, Dideji (vok. Groß Lenkeningken, 1938 Grosslenkenau; rus. Lesnoje), bažnytkaimis Ragainės apskrityje, Raudžių valsčiuje, 12 km į rytus nuo Ragainės, 3 km į pietus nuo Raudžių, Šešupės kairiajame krante, prie vieškelio Ragainė–Trapėnai. Minėti 1490–1540 Lenken. Kaimas įsikūrė tarp miškų ir Šešupės, po truputį plėtėsi. XIX a. viduryje šatulinių laisvųjų ūkininkų kaime buvo 273 gyventojai 82 sodybose. 1898 sudaryta Lenkininkų parapija, 1904 pašventinta bažnyčia. Lenkininkai valdė 1686 margus ir 144 rykštes žemės, laikė 38 arklius, 64 galvijus, 57 avis ir 50 kiaulių. Dar verstasi amatais. Vaikai lankė mokyklą Raudžiuose. 1905 buvo 559 gyventojai, iš jų 157 lietuviai. 1912 Lenkininkuose buvo 495 gyventojai, veikė pašto ir telegrafo skyrius. Buvo 2 užeigos namai (Adalbert Sulies ir kiti), kepykla, taupomoji-skolinamoji kasa, bitynas, mėsinė, lentpjūvė, 2 malūnai, 2 audinių ir kitos krautuvės, kalvė, 2 įvairių prekių parduotuvės, plytinė (gamino silikatines plytas). Dirbo įvairūs amatininkai: 2 siuvėjai (G. Baiboks, Nobereit), 2 batsiuviai, račius, stalius ir stiklius (J. Mikoleit), šulinių kasėjas (George Giwat), balnius (Otto Schalnus). Didelė lentpjūvė stovėjo paupyje, ten apdirbdavo Šešupe plukdomus rąstus. Lenkininkų sodybos dėstėsi pavieškele, aplink kūrėsi viensėdžiai. Sovietmečiu Lenkininkai nugyventi. 1904 pastatyta nemaža mūrinė bažnyčia pokariu susprogdinta, jos liekanos išvežtos kaip statybinė medžiaga. Vietovardis sietinas su liet. lenkininkas „lenkės gyventojas“.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Mūrinis gyvenamasis namas, 1997

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Mūrinis gyvenamasis namas su ertikiu – paaukštinta pastoge, 1997

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Mūrinio gyvenamojo namo puošmenos, 1997

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Medinis gyvenamasis namas, 1997

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Senoji mokykla, 1997

Iliustracija: Didieji Lenkininkai, Ragainės apskritis. Mūrinis malūno pastatas, 1997