Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lenkininkai, 1

lsruties priemiestis, dvaras Įsruties rytiniame pakraštyje.

Lénkininkai, 1 (vok. Lenkgkeningken, 1932 Georgenhorst), ļsruties priemiestis, dvaras Įsruties rytiniame pakraštyje, Unguros upės kairiajame krante, jos slėnyje – dideliame vingyje, lankose prie upės išlinkio. Minėti 1539 Lanckinicken, 1540 Lanckinickenn, 1554 Lanckenickenn, Lenckenickenn. XVIII a. pabaigoje buvo dvaro sodyba Unguros upės vingyje, vyriausiosios girininkijos sodyba piečiau. XIX a. pradžioje kulmiškajame dvare buvo 40 gyventojų 3 sodybose. XIX a. viduryje buvo 54 gyventojai 12 sodybų. Dvaras valdė 576 margus ir 150 rykščių žemės, laikė 22 arklius, 46 galvijus, 141 avį, 30 kiaulių. Vaikai lankė mokyklą Įsrutyje. XIX a. ties dvaro sodyba per upės vingį nutiesta geležinkelio linija ir kelias į Skaisgirius bei Tilžę, pastatyti 2 tiltai per Ungurą. Buvusio dvaro žemėse įrengtas sporto kompleksas: lenktynių laukas, žiūrovų tribūnos ir kita. Tiesinta Unguros upės vaga, nukirstas staigus vingis ryčiau dvaro sodybos, kur potvyniai plovė geležinkelio liniją. Vietovė mėgta Įsruties miestiečių.

Martynas Purvinas