Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leitvariai, 1

kaimas Pagėgių apskrityje, Plaškių parapijoje.

Leitvariai, 1 (vok. Leitwarren, Leutwarren), kaimas Pagėgių apskrityje, Plaškių parapijoje, tarp Rusnės ir Gėgės upių, 2 km į pietvakarius nuo Plaškių, užliejamose Nemuno žemupio pievose. XIX a. pradžioje kulmiškių kaime buvo 43 gyventojai 6 sodybose. XIX a. viduryje buvo 21 gyventojas 7 sodybose. Leitvariai valdė 339 margus ir 98 rykštes žemės, laikė 18 arklių, 37 galvijus, 11 avių, 26 kiaules. Vaikai lankė mokyklą Plaškiuose. XX a. pradžioje buvo būdingas pievininkų kaimas – keli viensėdžiai ant mažų kalvelių (potvynio laiku saugesnės vietos). Greta buvo nedidelis plotelis dirbamos žemės. Kaimo valdų didelę dalį užėmė pievos ir ganyklos. 1905 buvo 56 gyventojai, iš jų 39 lietuviai. 1926 buvo 29 gyventojai, Leitvariai valdė 293 ha žemės. Sovietmečiu kaimas sunaikintas.

Martynas Purvinas