Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leitgirių (1) pradinė mokykla

kaimo pradinė mokykla, veikė nuo 1737.

Leitgiri (1) pradnė mokyklà, įsteigta 1737. Ilgą laiką vaikus mokė kaimo amatininkai – 1805 Šimansikas (Šimanskis?), 1840 Olendorfas. Pirmasis kvalifikuotas pedagogas – Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Heinrichas Kaszemekas (dirbo 1851–1892). Jis mokė apie 60 vaikų. Po jo atsiųstas lietuvių kalbos nemokėjęs Schaackas. Pasipiktinę žmonės kreipėsi į valdžią, reikalaudami atsiųsti jų kalbą mokantį mokytoją, nes jie namuose kalba lietuviškai, lietuviškai savo mirusiuosius laidoja. Valdžia nusileido tik po trečio skundo. Tarpukariu dirbo Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai Konradas Eickė, Septynius, Jurkaitis. Mokyta vaikų gimtosiomis kalbomis. 1937 lankė 19 moksleivių; mokyklai priklausė 3 pastatai, 3,78 ha žemės sklypas.

Albertas Juška

Iliustracija: Leitgirių buvusi pradžios mokykla, 2001