Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lehndorfo kapinynas

senojo geležies amžiaus kapinynas Semboje.

Lehndorfo kapinýnas. Semboje, Žuvininkų apskrityje, Vargių parapijoje minėtas senojo geležies amžiaus kapinynas. Nėra žinių, kas ir kada jį kasinėjo. Minima, kad mirusieji laidoti sudeginti ir nedeginti. Kapai ir radiniai datuojami I–II amžiumi. Juose rasti antgaliai, įmovinis kirvis, kelios importinės diržų sagtys ir ažūriniai jų apkalai, labai profiliuota segė. Dažniausiai literatūroje minima iš Romos imperijos importuota emaliuota segė.

L: Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen, Berlin, 1908, S. 89; Jaskanis J. Cmentarzyska kultury zachodniobałtyjskiej z okresu rzymskiego // Materiały starożytne i wczesnośredniowieczne. T. IV. Warszawa, 1977, s. 294–295.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Lehndorfo kapinyne rasta profiliuota segė / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio