Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazdynų lietuvių draugija

lietuvių draugija, įsteigta 1991 Lazdynuose.

Lazdyn lietùvių draugijà įsteigta 1991 I 12 Lazdynuose (rus. Krasnoznamensk). 1999 buvo 115 narių. Draugijos steigėjas – buvęs politinis kalinys Pranas Žvinklys (mirė 1993), vadovavo Romualda Spicina, nuo 1998 tarybos pirmininkė Aldona Strojeva. Ji nuo 1990 vadovauja lietuvių kalbos ir etnokultūros būreliui bei 1992 įsteigtam vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui Šešupė. Ansamblis pasipuošęs tautiniais drabužiais ir aprūpintas liaudies muzikos instrumentais padedant išeivijos lietuviams. Šis ansamblis dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje (1994), Lietuvos televizijos konkurse Dainų dainelė 94, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventėse (1995, 1996), krašto meninių kolektyvų konkursų, Marijampolės festivalio Tai žiba žiburėliai laureatas. Veikia Pilkalnio (rus. Dobrovolsk) lietuvių kalbos ir etnokultūros, Trapėnų (rus. Nemanskoje) lietuvių kalbos būreliai (nuo 1989 abiems vadovauja mokytojas Anatolijus Galčevskis).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Lazdynų lietuvių draugijos steigėjas Pranas Žvinklys, 1990

Iliustracija: Aldona Strojeva su Lazdynų folkloro ansambliu „Šešupė“, 1999