Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazdynų (4) parapinė mokykla

įsteigta 1579–1584.

Lazdyn (4) parãpinė mokyklà, įsteigta 1579–1584. Prieš 1762 precentoriavo lietuvių raštijos darbuotojas Kristijonas Mykolas Piečys (Pötsch, Poetsch), po 1886 – Friedrichas Freutelis, nuo 1883 – Karalienės mokytojų seminarijos absolventai Richardas Augustas Fiedleris, Leopoldas Trakaitis (Trakat; nuo 1841), Carlas Heinrichas Languthas (nuo 1855). Jaunuoliai rengti konfirmacijai lietuvių kalba iki 1890.

Albertas Juška