Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazdynų (4) parapijos gyvenvietės ir upės

Lazdynų (4) parapijos vietovardžių pavadinimai.

Lazdyn (4) parãpijos gyvénvietės ir ùpės. Parapijai priklausė (skliausteliuose vardų kilmė: * – 1938 nacių suvokietinti pavadinimai, ** – iki 1938 suvokietinti): *Alksnupėnai (: upėvardis Alksnupė), ** Ambrazgiriai (: asmenvardis Ambrazas), *Antbūdupėnai (: upvėvardis Būdupė), *Bagdonai (: asmenvardis Bagdonas), *Bajorgaliai (: asmenvardis Bajoras), *Balupėnai (: upėvardis Balupė), *Būdupėnai (: upėvardis Būdupė), *Dargužiai (: asmenvardis Dargužis), *Dargužėliai (: vietovardis Dargužiai), *Dikšiai (: pavardė Dikšas), *Eigarai (: asmenvardis Eigaras), *Endrušaičiai (: pavardė Endrušaitis), Ermonaičiai (: pavardė Ermonas), *Galvožiai (: pavardė Galvoži(u)s), *Grigaičiai (: pavardė Grigaitis), *Griglaukiai (: pavardė Griga), *Juknaičiai (: pavardė Juknaitis), *Kalniškiai (: pavardė Kalniškis), *Karūniškiai (: pavardė Karūnas), Kluoniai (: pavardė Kluoni(u)s), *Kucinė (: pavardė Kucinis), **Laukeliškiai (: pavardė Laukelis), *Lau(k)galiai (: pavardė Lau(k)galys), *Lazdynai (: pavardė Lazdynas arba lazdynas), *Liepgalis (: pavardė Liepa + galas), *Lindikai (: lindikas), *Lubinėliai (: pavardė Lubinas), *Ludžiai (: pavardė L(i)udžius), *Lušna (: pavardė Lūšna), *Mažiuikiai (: pavardė Mažiuika), *Nebutkiemis (: pavardė Nebutis), **Pabalys (: pavardė Pabalys arba pabalys), *Paišeliai, Paižliai (: pavardė Paišys arba pa-aižlus), *Paplyniai (: vietovardis Plynė, Didžioji ~), *Pašešupiai (: upėvardis Šešupė), *Plempeninkai (: pavardė Plempė), *Plonžieviai (: pavardė Plonius + Žievys), *Prūdymai (: upėvardis Prūdupė), *Pukšiai (: pavardė Pukša), *Rudminai (: pavardė Rudminas), *Rudminėliai (: vietovardis Rudminai), Rukai (: pavardė Rukas), *Skardupėnai (: upėvardis Skardupė), Šakiai (: pavardė Šaka, Šakys), *Šikšnindvaris (: pavardė. Šikšnys), *Šilinėliai (: liet. šilynas), *Šilininkai (: liet. šilininkas, „šilų gyventojas“), Šturmai (: pavardė Šturmas), *Telyčkiemis (: pavardė Telyčia), *Tižliai (: pavardė Tižlas), *Trakiniai (: liet. trakinė „išdegusi miško vieta“), *Tulpininkai (: pavardė Tulpė), Tupai (: pavardė Tupas), *Užbaliai (: pavardė Užbalis arba užbalis), *Užbalėliai (: vietovardis Užbaliai), *Užprūdupiai (: upėvardis Prūdupė), *Užšešupiai (: upėvardis Šešupė), *Vaitikaičiai (: pavardė Vaitikaitis), *Versmininkai (: upėvardis Versmė), *Versmininkėliai (: vietovardis Versmininkai), *Vieškalniai (: pavardė Vieškalnys < Vieškalvys), *Vilklaukiai (: pavardė Vilkas), *Žirnupiai (: upėvardis Žirnupė), *Žiogelgalviai (: pavardė Žiogelis), *Žalėnai (: pavardė Žalėnas), *Žemžiai (: pavardė Žemžys). Paminėti Lazdynų parapijos 67 gyvenviečių pavadinimai yra perdėm lietuviški. 46 (69 %) kildinami iš pavardžių, iš vandenvardžių 10 (15 %), iš vietovardžių 7 (10 %) ir iš bendrinių žodžių 4 (6 %). 1938 nacių pakeisti 60 vietovardžių, iki 1938 jau 2 (iš viso 62, arba 93 %). Tik 5 vietovardžiai (7 %) liko nepakeisti: Kluoniai, Rukai, Šakiai, Šturmai ir Tupai, kurių naciai nelaikė lietuviškais. Vadinasi, ir naciai pripažino, kad parapija perdėm (93 %) lietuviška. Pavardinės kilmės vietovardžiai liudija, kad gyventojai buvo artimi aukštaičiams ir lietuvininkams. Lietuvišką giminystę patvirtina pavardės: Endrušaitis, Ermonaitis, Galvožius, Gryga, Kalniškis, Plonius, Šikšnius ir Žemžys.

Upės ir gyvenvietės. Dvi didesnės upės teka per Lazdynų parapiją: Įsros aukštupys ir Šešupės žemupys su intakais: Balupė, Alksnupė, Būdupė, Skardupė ir Prūdupė, kurios paliudytos ir gyvenviečių pavadinimuose (Balupėnai, Alksnupėnai, Būdupėnai ir Antbūdupėnai, Skardupėnai, Užprūdupiai ir Užšešupiai). Prie Šešupės upės įsikūrė pirmieji gyventojai, palikę savo pėdsakų gyvenviečių pavadinimuose, t. y. Dargužis, Dikšas, Eigaras, Galvožius, Kalniškis, Lazdynas, Mažiuika, Plonius, Šakys, Tulpė, Vaitikaitis ir Vilkas. Lazdynų parapijoje beveik pusė gyvenviečių turėjo du ar daugiau vardų iki 1877 (kada tik 1 oficialiai tepripažintas). Taigi XVII ir XVIII a. paliudyti: Antbūdupėnai, arba Žemžiai, Bajorgaliai, arba Versmininkėliai, Būdupėnai, arba Telyčkiemis, Dargužiai, arba Grigaičiai, Galvožiai, arba Pašešupiai, Kluoniai, arba Kloniškiai, arba Endrušaičiai, Laukgaliai, arba Lušna, arba Skardupėnai, Pukšiai, arba Užšešupiai ir kiti.

Vilius Pėteraitis