Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazdynai, 3

Naudvaris, dvaras Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje.

Lazdyna, 3, Naudvaris (vok. Neuhof-Lasdehnen, 1938 Altbaum), dvaras Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, Šešupės dešiniajame krante, 2 km į šiaurės rytus nuo Lazdynų. XIX a. pradžioje kulmiškajame dvare buvo 45 gyventojai 5 sodybose. 1905 buvo 54 gyventojai. 1919 dvaras valdė 199,5 ha žemės (iš jų 140 ha ariamosios), laikė 20 arklių, 60 galvijų (iš jų 25 melžiamas karves), 5 kiaules. Pieną tiekdavo Lazdynų sūrinei. Tada buvo vidutinė dvaro sodyba Šešupės pakrantėje su dideliais ūkiniais trobesiais, kelios darbininkų sodybėlės. Aplink bažnytkaimį susikūrus keliems dvarams, Lazdynuose liko vienas iš jų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas