Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lautė, 2

upė Šventapilės apskrityje Tyravos parapijoje, Jarftos kairysis intakas.

Laũtė, 2 (vok. Lauth), upė Šventapilės apskrityje Tyravos parapijoje, Jarftos kairysis intakas. Upėvardis minimas 1426 Lauthe. Lautės vardas yra vandenvardinės kilmės iš baltų *laut- „purvinas, liūtinas vanduo“ ir sietinas su kito balsių kaitos laipsnio liet. liūtinas „purvinas, nešvarus“, plg. dar lot. lutum „purvas, drėgna žemė“, senovės airių loth „purvas“.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis