Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauta

Lautė, gyvenvietė Karaliaučiaus apskrityje.

Lauta, Lautė (vok. Lauth; rus. Bolʼšoje Isakovo), gyvenvietė Karaliaučiaus apskrityje, į rytus nuo Karaliaučiaus, Lautos malūno tvenkinio vakariniame krante. Tvenkinio rytiniame krante – senasis piliakalnis (vok. Pillen-Berg). Senasis prūsų kaimas minėtas 1263 Lawte. Kūrėsi tarp senųjų vieškelių į Sembą (vok. Kurische Straße) ir į Mažąją Lietuvą (vok. Litauische Straße). XIX a. buvo Lautos kaimas (su 423 gyventojais 32 sodybose), kilmingasis Lautos dvaras (Grabenhaus), kilmingoji karčema ir vandens malūnas. Jis ilgai veikė paplentėje greta karčemos. Lautos žemėse XX a. pradžioje kūrėsi Karaliaučiaus priemiesčio sodybų kvartalai. Senojo kaimo vakariniu pakraščiu nutiestas Karaliaučiaus aplinkkelis.

Martynas Purvinas