Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laukstyčiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje.

Laukstýčiai (vok. Lochstädt; rus. Pavlovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, 8 km į šiaurę nuo Piliavos, 5 km į pietryčius nuo Fischhauseno, Aismarių nerijos šiauriniame gale, prie plento Piliava–Fischhausenas, 40 km į vakarus nuo Karaliaučiaus. Minėti 1299 Lochstete, 1305 Lonchstete, 1433 Louckstet. Laukstyčius išgarsino Laukstyčių pilis. Nuo 1507 Laukstyčių bažnyčia veikė pilies senojoje koplyčioje. XX a. pradžioje buvo Laukstyčių pilis pamaryje, palei Aismares nutiestas geležinkelis Piliava–Karaliaučius, kelios žvejų sodybos, didesnės sodybos paplentėje ir daržų plotai. Pajūryje buvo vaikų vasarvietė. Laukstyčių laukymę supo valstybinių miškų plotai. Laukstyčių apylinkės buvo saugomos gamtos teritorija (vok. Naturschutzgebiet Samländischer Küstenhain). Tuomet Laukstyčiuose buvo dvaras su 76 gyventojais. Dvaras turėjo ir savo pieninę. Laukstyčiai buvo lankoma vieta, įspūdingas pilies vaizdas atsiverdavo važiuojant pamario geležinkeliu. Greta buvo Tenkyčiai su šv. Adalberto kryžiumi, senasis Gardinės pylimas. 1939 buvo 78 gyventojai. Sovietmečiu Laukstyčiai nusiaubti, ten įsikūrė sovietų kariškiai. Laukstyčių liekanos bei naujieji statiniai vadinami Baltijsk-Pavlovo. Vietovardis sietinas su asmenvardžiu – prūsų didiku Laucstiete. Plg. lietuvišką asmenvardį Laukstienas, Laukstutis ir vietovardį Laukstėnai (: liet. laukstus „nedrąsus“).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas